Produsent i UpNorth Film Ingrid Aune Falch deler sine personlige beretninger om bevisstgjøring med tragikomiske eksempler fra eget produsentskap

Den heterofile, funksjonsfriske, etnisk norske produsenten Ingrid tar et dypdykk inn i NFIs strategi for inkludering, mangfold og kjønnsbalanse. Hva menes med bevisstgjøring? Kan vi jobbe for kjønnsbalanse og økt representasjon i en arbeidshverdag preget av sterk konkurranse og høye krav til kostnadseffektivitet? 

 

IngridFalch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ingrid Galadriel Aune Falch er produsent og daglig leder i UpNorth Film Orkanger. Hun jobber for tiden med flere dokumentarfilmer, blant annet med regissør Tonje Hessen Scheis «The End» (2023) og Gunnar Hall Jensens «Portrett av en Forvirret Far» (2023). Ingrid har hovedansvar for selskapets internasjonale samproduksjoner og co-produserer med selskaper som Napafilms i Finland, AutoImages i Sverige, Making Movies in Finland, Little Big Story i Frankrike og Fruitmarket i Tyskland. Hennes nyeste titler inkluderer 'Name of the Game / Makta Rår' (produsent / 2022 regi: Håvard Bustnes), 'Oh, it Hertz' (produsent /2021 regi: Gunnar Hall Jensen), 'Golden Land' (co-produsent / 2021 regi: Inka Achte), iHuman '(co-produsent / 2019 / regi: Tonje Hessen Schei),'Newtopia '(outreach produsent / 2020 / regi: Audun Amundsen),' Wars Don't End '(outreach produsent / 2018 / regi: Dheeraj Akolkar) og 'Golden Dawn Girls' (Outreach produsent / 2017 / regi: Håvard Bustnes).

Ingrid har en mastergrad i teaterproduksjon og visuell kommunikasjon fra NTNU Institutt for Kunst og Medievitenskap. Hun har flere års erfaring som utøvende produsent innen kulturarvs - og turistnæringen og som prosjektleder hvor hun har ledet flere internasjonale kulturprosjekter og festivaler i Europa.