09:00 - 10:00

Lansering og distribusjon 
Les mer

10:00 - 11:15 

Hva møter publikum i 2022? - Regionale filmsentre
Les mer  


11.15 - 11:30 

NFI: Oppsummering av gruppearbeid 
Les mer


11.30 - 11:45 

KAFFEPAUSE

 
11:45 -12:45 

DYPDYKK: Nefise Özkal Lorentzen 
Les mer 
 

12:45 - 13:00 

Takk for denne gang! 

13:00 - 14:00 

LUNSJ 

 

Med forbehold om endringer