3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Informasjon om reisen til Solstrand finner du her