3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Arrangør: 

Vestnorsk filmsenter

I samarbeid med  

Norsk filminstitutt 

 

Øvrige samarbeidspartnere og finansiører:  

Fritt Ord

TV2

Nordnorsk Filmsenter 

 

Takk til

Bergen kommune

www.bergen.kommune.no 

Hordaland fylkeskommune 

www.hordaland.no