3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Velkommen til det niende Dokumentarkonventet på Solstrand - Norges største og viktigste samling for dokumentarfilmbransjen! 

Det siste tiåret har vi sett en mediebransje i endring, der digitale plattformer utfordrer de tradisjonelle distribusjonskanalene og mye usikkerhet har vært knyttet til dette. Det er derfor gledelig å nå kunne konstatere at de nye aktørene ikke bare fungerer som en skummel endring, men tvert imot gir store nye muligheter for dokumentarfilmen. De digitale strømmetjenestene har for lengst konstatert at det er dokumentarfilm folk vil se!

På årets konvent retter vi derfor fokus på nye formater og nye markeder. Vi har invitert kollegaer fra USA, Europa og Skandinavia som har kjøpt, distribuert, produsert, regissert og skrevet innenfor disse nye områdene. Stikkord er seriedramaturgi, streaming og krysspublisering. 

Vi ønsker å feire den norske dokumentarfilmbransjen, som de siste årene har oppnådd suksess både internasjonalt og i Norge hvor dokumentaren på kino lever i beste velgående. I tillegg er vi stolte av bransjens betydning for mediemangfoldet i Norge. Vi legger vekt på hva vi har fått til, ser på nye muligheter og legger press på de vi mener må ta ansvar for at denne utviklingen kan fortsette. 

Med andre ord: Kom for å bli inspirert, styrke samarbeidet, være med i den politiske debatten og øke synligheten av den norske dokumentarfilmbransjen!

Programkomiteen 2018