11 - 13 desember 2017 Solstrand Hotel & Bad

Disse står bak

Arrangør: 

Vestnorsk filmsenter

I samarbied med  

Norsk filminstitutt 

 

Øvrige samarbeidspartnere og støttespillere: 

Virke Produsentforeningen 

Fritt Ord

TV2

FilmReg

Norsk Filmforbund

 

 

Takk til 

Bergen kommune

www.bergen.kommune.no 

Hordaland fylkeskommune 

www.hordaland.no

Nordnorsk Filmsenter 

www.nnfs.no 

Mediability 

www.mediability.group